Fyzio-relax
Mgr. Dagmar Porubanová

MM Štúdio krásy
Lietavská 3096/11, 851 06 Bratislava – Petržalka